03
Oct

Хидропоника и pH?

Активна хидропоника
Активните хидропонни системи са тези, в които хранителните вещества се доставят на растението чрез напоителни системи. Тези системи включват NFT системи, Flood & Drain, Аеропонни системи и DWC системи. В повечето от тези системи хранителните разтвори рециркулират през корените през определен период от време.
В активните системи нивата на pH трябва да бъдат проверявани и реголирани редовно. В повечето от системите се добавя прясна вода, за да запълни липсата от използвания от растенията хранителен разтвор. Добавената вода обикновено е с по-високо ниво на киселинност от хранителния разтвор, следователно трябва да се коригира с регулатор на киселинноста. Това се постига с добавянето на малки дози pH DOWN. Проверката може да се извършва с pH китове, но тъй като тази процедура се извършва често се препоръчва използването на дигитален уред за измерване на pH.

P1060278

pH и твърда вода

Твърдостта на водата се определя като присъствие на поливалентни катиони Твърдостта на водата може да доведе до образуването на отлагания по повърхностите или до устойчивост на сапун. Обикновено твърдата вода има високо pH, но това не е задължително. Това с което се отличава е, че поема повече киселина за да намали киселинността си, в сравнение с меката вода. Това се получава, защото бикарбонатите трябва да се неутрализират, а този процес изисква по-голямо количество киселина. Очевидния проблем е, че е нужно по-голямо количество регулатор в хранителния разтвор. Ако се използва фосфорна киселина, това може да доведе до появата на фосфат в резервоара с хранителен разтвор с течение на времето. Високите нива на фосфат в разтвора могат да попречат на приема на хранителни вещества от растението, като например цинк, което води до основен хранителен дисбаланс.

За щастие, правилното приготвяне с твърда вода е лесно постижимо с Ionic HW от Growth Technology. В противен случай можете да изпозлвате обратна осмоза за филтриране на водата и след това да добавяте хранителните добавки.

NB! Обратната осмоза не се препоръчва за растения, които произвеждат плод за консумация от хора.

Здраве и безопасност: 


pH регулаторите са агресивни течности, химикали с висока токсичност. Моля спазвайте следните инструкции за безопасност при употребата им.
  1. ВИНАГИ съхранявайте тези течности на безопасно място, препоръчително в заключено помещение и далеч от достъп на деца.
  2. ВИНАГИ носете предпазни ръкавици и предпазни очила, когато работите с каквито и да е агресивни химикали.
  3. ВИНАГИ разреждайте ph регулаторите преди употреба.

 

li.product-category { list-style-type: none; }